คุณเป็นคุณแม่แบบไหน

วันพุธก็ต้องมาเจอกันแบบมีเสียงมีภาพ ??เคยอ่านเจอเรื่องลักษณะนิสัยของคนแบบ introvert หรือแบบ Extrovert ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราและลูกเราเป็นคนแบบไหน เราก็จะเข้าใจโลก และเข้าใจตัวเองมากขึ้น วันนี้สามแม่เลยมาเม้าท์กันเรื่องนี้ แล้วแม่ๆละคิดว่าตัวเองเป็นแบบไหน?

Similar Posts