กุนเชียงปลา

130 ฿

กุนเชียงปลา / Chinese fish sausage กุนเชียงปลาปลอดสาร Happy munchy ทําจากเนือปลายีสก เปนปลานําจืดทีมีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เปนแหล่งโปรตีนทีย่อยง่าย มีไขมันดี

รหัสสินค้า: DF-130-0180-003 หมวดหมู่: